เกี่ยวกับเรา

แบมบูฮอลิเดย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41/00372 เป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวทั้งแบบแพคเกจทัวร์ในประเทศไทย เดินทางได้หลากหลายครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี เราจึงมุ้งเน้นการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว และนอกจากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแล้ว แบมบูฮอลิเดย์ยังเปิดบริการ รับจัดประชุม สัมมนา summer course ให้แก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ...ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูง
"ทีมงาน แบมบูฮอลิเดย์"


แบมบูฮอลิเดย์
สำนักงานเลขที่ 28 ถนนจันทร์ประทีป ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074 - 221-241-2
โทรสาร: 074 - 221-241
website : http://www.bambooholidays.com
e-mail : bambooholiday@gmail.com
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง