วิธีการชำระเงิน

วิธีการจอง
ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 074-802236 หรือ เขียนรายละเอียดการจองแล้ว ส่ง email มายัง bambooholiday@gmail.com (แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง) จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า(ถ้ามี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระที่สำนักงาน เป็นเงินสด
2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย
บัญชีเลขที่ 915-0-06020-1
ชื่อบัญชี พิสิษฐ์ ชีวชูเกียรติ
สาขา นิพัทธ์อุทิศ
3. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร กสิกร
บัญชีเลขที่ 246-2-32148-4
ชื่อบัญชี พิสิษฐ์ ชีวชูเกียรติ
สาขา ศรีภูวนารถ
4. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ทหารไทย
บัญชีเลขที่ 316-2-65284-0
ชื่อบัญชี พิสิษฐ์ ชีวชูเกียรติ
สาขา หาดใหญ่

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณา Fax สลิปการโอนเงิน เพื่อทำการจอง / ระบุชื่อนามสกุล/ เบอร์โทร/ โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 074 - 221-241
หรือ Email: bambooholiday@gmail.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์และทางเราจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)